Tầm nhìn

Trở thành một eco-system (hệ sinh thái) với sức mạnh cộng hưởng từ các giải pháp truyền thông - Marketing xu hướng, hiệu quả nhất trên thị trường để đồng hành các doanh nghiệp xây dựng chiến lược và thực thi các chiến dịch Digital-first IMC chuyên sâu.

Sứ mệnh

Magneto lựa chọn sứ mệnh giúp doanh nghiệp giải quyết các bài toán kinh doanh, song hành kiến tạo những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng thông qua hệ sinh thái “all - in - one” về Chuyển đổi số Marketing – Bán hàng, từ đó góp phần dựng xây một Việt Nam phát triển vững bền, lũy tiến.

Chúng tôi tin rằng những nỗ lực thay đổi mang tính đồng bộ và việc tối ưu đa nền tảng trong từng chiến dịch IMC chính là những tia lửa nhỏ vô cùng quan trọng khởi động cả một cỗ máy khổng lồ, thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ cho mỗi doanh nghiệp.

Triết lý

Mind reading - All in one - Growth hacking - Network - Experience - Transformation - Optimization

Tuyên ngôn

Tập hợp những con người mang trong mình tinh thần “Innovation Non-Stop – Sáng tạo không ngừng vì cộng đồng”, chúng tôi hoạt động với mục tiêu xoá bỏ “khoảng rỗng” từ ý tưởng tới thực thi, mang đến sự tinh gọn về mô hình, linh hoạt trong cách thức triển khai, nhờ lợi thế thấu hiểu insights đa ngành và sở hữu nền tảng công nghệ Martech đồng bộ, mạnh mẽ, giúp kiến tạo 3 loại giá trị sinh lời cho doanh nghiệp.

Hiệu quả kinh doanh
Tài sản thương hiệu
Phát triển bền vững

Văn hoá, con người

Magneto được tổ chức và vận hành theo tinh thần "dân chủ". Mọi ý tưởng, tính cách và màu sắc của mỗi cá nhân nhân đều được tôn trọng và đáp ứng theo mong muốn. Các thành viên đều có cơ hội phát triển tiềm năng một cách toàn diện và trọn vẹn. Từ đó, tất cả cùng nhau tạo nên một tập thể đa dạng và nhiều nhiệt huyết.